ثبت نام

 
امروز یکشنبه 26 آذر 1396
توضیحات

* برای جستجوی یک پیشنهاد خاص بخشی از عنوان آن را در کادر زیر وارد نمائید.

* برای جستجوی پیشنهاد های یک تاریخ خاص تاریخ مورد نظر را در هر دو قسمت تاریخ ثبت از و تا تاریخ عینا وارد نمائید.

* از دکمه  جهت  موافقت با یک پیشنهاد و از دکمه  جهت  مخالفت با پیشنهاد استفاده نمایید
   از دکمه  جهت  حذف موافقت خود از یک پیشنهاد و از دکمه  جهت  حذف مخالفت خود، از یک پیشنهاد استفاده فرمایید   
جستجو
       
شماره : کلیدواژه    
وضعیت پیشنهاد تاریخ ثبت از تا تاریخ  
     

تعداد پیشنهادها : 193      

شمارهعنوان پیشنهادتاریخ ثبتوضعیتنظراتموافقمخالفجزئیات
96000206 ورود دیوان محاسبات کشور به حوزه جدیدی از عملیات حسابرسی با عنوان "حسابرسی دانش"
1396/09/22
دبیر دبیرخانه
0
0
0
96000205پیشنهاد در انجام روشهای نو در انجام حسابرسی در دیوان محاسبات
1396/09/20
دبیر دبیرخانه
0
0
0
96000204استفاده از فایل HTML قوانین مقررات(موضوع نامه های شماره 157/3737 مورخ93/08/11 و 157/5753مورخ94/12/12
1396/09/20
دبیر دبیرخانه
0
0
0
96000203حسابرسی با دسترسی بهینه موضوع نامه شماره 157/3944 مورخ 96/9/8
1396/09/14
دبیر دبیرخانه
0
0
0
96000201حذف کمک هزینه ی حق بیمه تکمیلی (در قالب 5 ساعت اضافه کاری) برای کارکنان خارج از پوشش بیمه تکمیلی
1396/09/13
دبیر دبیرخانه
0
0
0
96000200جلوگیری از خروج اطلاعات حقوق و مزایا به خارج از سازمان جهت صحافی و مجلد نمودن
1396/09/13
دبیر دبیرخانه
0
0
0
96000199تعیین زمان برای مراحل مختلف ارزیابی پیشنهادات
1396/09/11
دبیر دبیرخانه
0
0
0
96000198امکان فرار از قانون و مفسده داشتن آن
1396/09/11
دبیر دبیرخانه
0
0
0
96000193تغییر محل برگزاری دوره های آموزشی
1396/09/11
دبیر دبیرخانه
0
0
0
96000192پذیرش واحد های گذرانده شده دانشگاهی توسط مرکز آموزش دیوان در دروه های اموزشی پیش نیاز جهت ارتقاء
1396/09/11
دبیر دبیرخانه
0
0
0
96000197نظام پيشنهادات و معجزهٔ تویوتا ( جهت مطالعه)
1396/09/10
دبیر دبیرخانه
0
0
0
96000196بازنگری و اصلاح قانون اصلاح مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 79، با توجه به اجرایی شدن ماده
1396/09/09
دبیر دبیرخانه
0
0
0
96000195حضور همکاران تفریغ در شش ماه اول سال در دستگاه های سازمان جهت حسابرسی
1396/09/08
کارگروه تخصصی
0
0
0
96000194تهیه گزارش تفریغ بودجه به صورت بخشی ( اعم از بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)
1396/09/08
کارگروه تخصصی
0
0
0
96000191اصلاح و به روز رسانی دستورالعملهای حسابرسی دیوان بر مبنای تغییر نظام مالی دولت از نقدی به تعهدی
1396/09/08
دبیر دبیرخانه
0
0
0
12345678910...
 
 
 
 
 
 
 
 
  وضعیت فعلی  (شرح مشکل)  :
  وضعیت پیشنهادی (نمودار یا شرح عملیات)  :
  توجیه اثر بخشی پیشنهاد   :
  صرفه اقتصادی ایجاد شده و نتایج حاصل از اجرای پیشنهاد :
 
 
نظرسنجی
نظر :
 
 

کلیه حقوق مادی و معنوی این نرم افزار طبق قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار متعلق به شرکت فن آوری راه آینده (فرانت) می باشد. © 1395