ثبت نام

 
امروز سه شنبه 06 تیر 1396
توضیحات

* برای جستجوی یک پیشنهاد خاص بخشی از عنوان آن را در کادر زیر وارد نمائید.

* برای جستجوی پیشنهاد های یک تاریخ خاص تاریخ مورد نظر را در هر دو قسمت تاریخ ثبت از و تا تاریخ عینا وارد نمائید.

* از دکمه  جهت  موافقت با یک پیشنهاد و از دکمه  جهت  مخالفت با پیشنهاد استفاده نمایید
   از دکمه  جهت  حذف موافقت خود از یک پیشنهاد و از دکمه  جهت  حذف مخالفت خود، از یک پیشنهاد استفاده فرمایید   
جستجو
       
شماره : کلیدواژه    
وضعیت پیشنهاد تاریخ ثبت از تا تاریخ  
     

تعداد پیشنهادها : 8      

شمارهعنوان پیشنهادتاریخ ثبتوضعیتنظراتموافقمخالفجزئیات
96000008درخواست اضافه نمودن مبلغ هزینه های درمانی به سرجمع معافیتهای مالیاتی کارکنان
1396/03/28
دبیر دبیرخانه
0
0
0
96000007تشکیل بانک اطلاعاتی جامع در خصوص بیشترین موارد عدم رعایت استانداردهای بخش عمومی دردیوان محاسبات کشور
1396/03/16
دبیر دبیرخانه
0
0
0
96000006طرح استقرار نظام آراستگي محيط كار (s5) در اداره کل دیوان محاسبات استان سمنان
1396/03/16
دبیر دبیرخانه
0
0
0
96000005نحوه جذب نیروی انسانی در دیوان محاسبات کشور
1396/03/16
دبیر دبیرخانه
0
0
0
96000004تعریف شاخص های بهره وری و ارزیابی عملکرد استاندارد در دیوان محاسبات کشور
1396/03/16
دبیر دبیرخانه
0
0
0
96000003ایجاد ساختار مدیریت دانش کارکنان دیوان محاسبات کشور
1396/03/16
دبیر دبیرخانه
0
1
0
96000002رعایت اصول مرتبط با نظم و ترتیب و آراستگی در محیط های کاری دیوان محاسبات کشور
1396/03/16
دبیر دبیرخانه
0
1
0
960000011
1396/02/02
در انتظار کارشناسی
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
  وضعیت فعلی  (شرح مشکل)  :
  وضعیت پیشنهادی (نمودار یا شرح عملیات)  :
  توجیه اثر بخشی پیشنهاد   :
  صرفه اقتصادی ایجاد شده و نتایج حاصل از اجرای پیشنهاد :
 
 
نظرسنجی
نظر :
 
 

کلیه حقوق مادی و معنوی این نرم افزار طبق قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار متعلق به شرکت فن آوری راه آینده می باشد. © 1395