ثبت نام

 
امروز جمعه 27 مرداد 1396
توضیحات

* برای جستجوی یک پیشنهاد خاص بخشی از عنوان آن را در کادر زیر وارد نمائید.

* برای جستجوی پیشنهاد های یک تاریخ خاص تاریخ مورد نظر را در هر دو قسمت تاریخ ثبت از و تا تاریخ عینا وارد نمائید.

* از دکمه  جهت  موافقت با یک پیشنهاد و از دکمه  جهت  مخالفت با پیشنهاد استفاده نمایید
   از دکمه  جهت  حذف موافقت خود از یک پیشنهاد و از دکمه  جهت  حذف مخالفت خود، از یک پیشنهاد استفاده فرمایید   
جستجو
       
شماره : کلیدواژه    
وضعیت پیشنهاد تاریخ ثبت از تا تاریخ  
     

تعداد پیشنهادها : 57      

شمارهعنوان پیشنهادتاریخ ثبتوضعیتنظراتموافقمخالفجزئیات
96000063طرح اجرای (( ترین ها )) در حوزه فعالیت دادسرا در مقطع زمانی حداقل یک بار در سال
1396/05/25
دبیر دبیرخانه
0
0
0
96000062طرح آموزش محور و توجیهی و ارایه بسته تشویقی برای خانواده های بدون فرزند و تک فرزند
1396/05/25
دبیر دبیرخانه
0
0
0
96000060تنظیم برنامه زمان بندی برای بازدیدریاست کل ودادستان و..به استانها حداقل یک باردر طی دوره چهار ساله
1396/05/25
دبیر دبیرخانه
0
0
0
96000061برنامه ریزی و کمک برای راه اندازی مراکز مشاوره مالی و حقوقی با محوریت بازنشستگان متقاضی
1396/05/25
دبیر دبیرخانه
0
0
0
96000059طرح امضای سوگند نامه برای تمامی کارکنان دیوان محاسبات
1396/05/25
دبیر دبیرخانه
0
0
0
96000057رفع محدودیت در اتوماسیون اداری و موارد ثبت شده درسامانه سنا برای کارکنان
1396/05/25
دبیر دبیرخانه
0
0
0
96000058برقراری سیاستهای تشویقی و تنبیهی برای افرادساعی وافراد کم کاردر جهت اجرای سیاست عدالت محور
1396/05/25
دبیر دبیرخانه
0
1
0
96000055طرح بررسی و تجدید نظر در ایتمهای عوامل امتیاز اور مندرج در فرمهای ارزیابی سالیانه
1396/05/25
دبیر دبیرخانه
0
0
0
96000053برگزاری دوره های روانشناسی محیط کار و خانواده و جامعه برای کارکنان
1396/05/25
دبیر دبیرخانه
0
0
0
96000054طرح تشویق برای استفاده ازپوشش و لباس مناسب یا متحدالشکل برای کارکنان
1396/05/25
دبیر دبیرخانه
0
0
0
96000052آسیب شناسی دوره های آموزشی از لحاظ محتوا -نحوه اجراء-رده های شغلی مشمول -
1396/05/25
دبیر دبیرخانه
0
0
0
96000044توافق با سازمان بارزسی برای تعیین محدوده وموضوعات رسیدگی در موارد مشترک در برش زمانی متعدد
1396/05/25
دبیر دبیرخانه
0
0
0
96000051برگزاری مسابقات قرآنی، فرهنگی و ورزشی در سطح کشوری ویژه بانوان
1396/05/24
دبیر دبیرخانه
0
1
0
96000050استفاده از نرم افزار فکس
1396/05/23
دبیر دبیرخانه
0
0
0
96000049سنا
1396/05/23
دبیر دبیرخانه
0
0
0
1234
 
 
 
 
 
 
 
 
  وضعیت فعلی  (شرح مشکل)  :
  وضعیت پیشنهادی (نمودار یا شرح عملیات)  :
  توجیه اثر بخشی پیشنهاد   :
  صرفه اقتصادی ایجاد شده و نتایج حاصل از اجرای پیشنهاد :
 
 
نظرسنجی
نظر :
 
 

کلیه حقوق مادی و معنوی این نرم افزار طبق قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار متعلق به شرکت فن آوری راه آینده می باشد. © 1395