ثبت نام

 
امروز سه شنبه 06 تیر 1396
 
   
 
 
1396/04/03
انتصاب جناب آقای مجتبی شمس به عضویت در شورای نظام پیشنهادها
با حکم دکتر صادق منتی نژاد معاون محترم حقوق، مجلس و تفریغ بودجه جناب آقای مجتبی شمس مدیرکل محترم هماهنگی استانها به عنوان عضو شورای نظام پیشنهادهای دیوان محاسبات کشور معرفی گردیدند.
1396/04/03
انتصاب جناب آقای رضا رضائی به عضویت در شورای نظام پیشنهادها
با حکم جنای آقای داودی معاون محترم فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی، جناب آقای رضا رضائی سرپرست اداره کل رسیدگی و بررسیهای فنی این معاونت به عنوان عضو نظام پیشنهادهای دیوان محاسبات کشور منصوب گردیدند.
1396/04/04
انتصاب جناب آقای مهرزاد صالح به عضویت در شورای نظام پیشنهادها
با حکم جناب آقای دکتر بهاری‌فر معاون محترم امور اجرائی و پشتیبانی جناب آقای مهرزاد صالح به عنوان عضو شورای نظام پیشنهادهای دیوان محاسبات کشور معرفی گردیدند.
1396/04/03
انتصاب جناب آقای سعید بیت عفری به عضویت در شورای نظام پیشنهادها
با حکم جناب آقای صفائی نسب معاون محترم فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی جناب آقای سعید بیت عفری مدیرکل محترم رسیدگی و بررسی های فنی این معاونت به عنوان عضو شورای نظام پیشنهادهای دیوان محاسبات کشور معرفی گردیدند.
 
 
 

کلیه حقوق مادی و معنوی این نرم افزار طبق قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار متعلق به شرکت فن آوری راه آینده می باشد. © 1395