ثبت نام

 
امروز دوشنبه 07 اسفند 1396
 
   
 
 
1396/04/03
انتصاب جناب آقای رضا رضائی به عضویت در شورای نظام پیشنهادها
با حکم جناب آقای داودی معاون محترم فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی، جناب آقای رضا رضائی سرپرست اداره کل رسیدگی و بررسیهای فنی این معاونت به عنوان عضو نظام پیشنهادهای دیوان محاسبات کشور منصوب گردیدند.
1396/04/04
انتصاب جناب آقای مهرزاد صالح به عضویت در شورای نظام پیشنهادها
با حکم جناب آقای دکتر بهاری‌فر معاون محترم امور اجرائی و پشتیبانی جناب آقای مهرزاد صالح به عنوان عضو شورای نظام پیشنهادهای دیوان محاسبات کشور معرفی گردیدند.
1396/05/31
برگزاری نخستین گردهمایی نظام پیشنهادهای دیوان محاسبات کشور
نخستین گردهمایی اعضای شورا و کمیته های تخصصی نظام پیشنهادهای دیوان محاسبات کشور با حضور دست اندرکاران آن شامل اعضای کمیته های تخصصی این شورا روز دوشنبه 23 مرداد ماه در محل دیوان محاسبات کشور برگزار شد. در بخشی از این گردهمایی جناب آقای دکتر عادل آذر رئیس کل محترم دیوان محاسبات کشور ضمن یادآوری اهمیت خلاقیت و نوآوری در دیوان محاسبات کشور بر ضرورت اجرای نظام پیشنهادهای دیوان محاسبات کشور تاکید نموده و اظهار امیدواری کردند که نظام پیشنهادها بتواند در دستیابی به اهداف خود از ظرفیتهای تخصصی و فنی کلیه همکاران بهره برداری نماید. رئیس کل دیوان محاسبات کشور در بخشی دیگر از سخنان خود گفت باید بین پیشنهاد و نوآوری که تعاریف خاص خود را دارند و انجام وظایف که گاهی بعنوان پیشنهاد مطرح شده اند تفاوت قائل شویم و این کار با راه اندازی نظام پیشنهادها عملی خواهد شد. آقای دکتر عادل آذر اهداف نظام پیشنهادها در دیوان محاسبات کشور را به وجود آمدن جوشش فکری، در هم آمیختن دانش و تجربه و توسعه خلاقیت و نوآوری و مشارکت کارکنان در حل مسئله و اصلاح فرآیندها در دیوان محاسبات کشور اشاره کرد و در مورد نتایج آن افزود: نظام پیشنهادها باید پوسته های تکرار را بشکند و نشاط ایجاد کند و در مجموع برای کارکنان دیوان محاسبات کشور اثربخش باشد.در ابتدای این گردهمایی دکتر سید محمد مقیمی رئیس محترم مرکز آموزش و برنامه ریزی ضمن خیرمقدم به حاضرین به تشریح نظام پیشنهادهای دیوان محاسبات کشور پرداخته و بر اهمیت بومی سازی اینگونه نظام ها در سازمانها تاکید نمودند. سپس جناب آقای دکتر خنیفر از اساتید دانشگاه تهران به تبیین نقش و کارکرد نظام پیشنهادها در سازمان پرداخته و در این زمینه تاریخچه، تعریف و اهداف نظام پیشنهاد ها را در جهان و ایران تشریح نمودند. در پایان این همایش سامانه نرم افزاری تحت وب نظام پیشنهادهای دیوان محاسبات کشور تشریح شده و به سوالات حضار در این خصوص پاسخ داده شد. شایان ذکر است نظام پیشنهادهای دیوان محاسبات کشور از 9 کمیته تخصصی امور فنی و حسابرسی، امور حقوقی و رسیدگی، امور تفریغ بودجه، امور اجرایی و پشتیبانی، امور مدیریتی و فرآیندی، امور فناوری، امور آموزشی و پژوهشی، امور استان ها و امور فرهنگی و رفاهی تشکیل شده است.
1396/06/04
انتصاب جناب آقای میرانزاده به عضویت در شورای نظام پیشنهادها
با حکم جناب آقای شجاعی دادستان محترم دیوان محاسبات کشور، جناب آقای میرانزاده رئیس محترم شعبه دوم دادیاری به عضویت در شورای نظام پیشنهادهای دیوان محاسبات کشور منصوب گردیدند.
1396/06/04
انتصاب جناب آقای عبدالمالکی به عضویت در کمیته تخصصی حقوقی و رسیدگی
با حکم جناب آقای دکتر منتی نژاد معاون محترم حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه، جناب آقای محمدرضا عبدالمالکی مدیرکل محترم حقوقی و بررسیهای فنی به عضویت در کمیته تخصصی حقوقی و رسیدگی منصوب گردیدند.
1396/06/04
انتصاب جناب آقای بدالله حبیبی به عضویت در کمیته تخصصی امور مدیریتی و فرآیندی
با حکم جناب آقای داودی معاون محترم فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی، جناب آقای حبیبی مدیرکل محترم هماهنگی و نظارت حسابرسی امور عمومی و اجتماعی به عضویت در کمیته تخصصی امور مدیریتی و فرآیندی منصوب گردیدند.
1396/06/04
انتصاب جناب آقای عباس شیرزاد به عضویت در کمیته تخصصی حقوقی و رسیدگی
با حکم جناب آقای شجاعی دادستان محترم دیوان محاسبات کشور، جناب آقای عباس شیرزاد رئیس محترم شعبه اول دادیاری به عضویت در کمیته تخصصی امور حقوقی و رسیدگی نظام پیشنهادهای دیوان محاسبات کشور منصوب گردیدند.
1396/04/03
انتصاب جناب آقای مجتبی شمس به عضویت در شورای نظام پیشنهادها
با حکم دکتر صادق منتی نژاد معاون محترم حقوق، مجلس و تفریغ بودجه جناب آقای مجتبی شمس مدیرکل محترم هماهنگی استانها به عنوان عضو شورای نظام پیشنهادهای دیوان محاسبات کشور معرفی گردیدند.
1396/04/03
انتصاب جناب آقای سعید بیت عفری به عضویت در شورای نظام پیشنهادها
با حکم جناب آقای صفائی نسب معاون محترم فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی جناب آقای سعید بیت عفری مدیرکل محترم رسیدگی و بررسی های فنی این معاونت به عنوان عضو شورای نظام پیشنهادهای دیوان محاسبات کشور معرفی گردیدند.
 
 
 

کلیه حقوق مادی و معنوی این نرم افزار طبق قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار متعلق به شرکت فن آوری راه آینده (فرانت) می باشد. © 1395