ثبت نام

 
امروز پنجشنبه 02 فروردین 1397
 
 
 
1396/04/11  
تعیین اعضاء کمیته تخصصی حقوقی و رسیدگی
آقایان سعید بیت عفری مدیرکل رسیدگی و بررسیهای فنی حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی، رضا رضائی سرپرست اداره کل رسیدگی و بررسیهای فنی حسابرسی امور عمومی و اجتماعی، محمدرضا عبدالمالکی مدیرکل حقوقی و بررسیهای فنی و عباس شیرزاد رئیس شعبه اول دادیاری به عنوان اعضاء کمیته تخصصی حقوقی و رسیدگی منصوب گردیدند.
 
 
 
   
 
 

کلیه حقوق مادی و معنوی این نرم افزار طبق قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار متعلق به شرکت فن آوری راه آینده (فرانت) می باشد. © 1395