امروز چهارشنبه 02 بهمن 1398
 
 
 
1396/06/04  
انتصاب جناب آقای عباس شیرزاد به عضویت در کمیته تخصصی حقوقی و رسیدگی
با حکم جناب آقای شجاعی دادستان محترم دیوان محاسبات کشور، جناب آقای عباس شیرزاد رئیس محترم شعبه اول دادیاری به عضویت در کمیته تخصصی امور حقوقی و رسیدگی نظام پیشنهادهای دیوان محاسبات کشور منصوب گردیدند.
 
 
 
   
 
 

کلیه حقوق مادی و معنوی این نرم افزار طبق قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار متعلق به شرکت فن آوری راه آینده (فرانت) می باشد. © 1395