امروز سه شنبه 01 مهر 1399
 
   
 
 
1399/04/10
ابلاغ پیشنهادهای تائید شده به واحدهای مربوطه جهت اجرا
پیشنهادهای ذیل جهت اجرا به واحدهای ذیربط ابلاغ گردیدند: 97001007- 98002191- 97001017- 97001041- 97000898- 97001045- 97001044- 97001290- 97000963- 97001048- 98002134- 98001890- 97001025- 97001675- 98001892- 98001894- 98001952- 97000965- 97001693- 97000576- 97000572- 98001868
 
 
 

کلیه حقوق مادی و معنوی این نرم افزار طبق قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار متعلق به شرکت فن آوری راه آینده (فرانت) می باشد. © 1395