امروز سه شنبه 01 مهر 1399
 
 
 
1396/06/04  
انتصاب جناب آقای میرانزاده به عضویت در شورای نظام پیشنهادها
با حکم جناب آقای شجاعی دادستان محترم دیوان محاسبات کشور، جناب آقای میرانزاده رئیس محترم شعبه دوم دادیاری به عضویت در شورای نظام پیشنهادهای دیوان محاسبات کشور منصوب گردیدند.
 
 
 
   
 
 

کلیه حقوق مادی و معنوی این نرم افزار طبق قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار متعلق به شرکت فن آوری راه آینده (فرانت) می باشد. © 1395