امروز سه شنبه 01 مهر 1399
 
 
 
1398/03/19  
انتشار کتاب سالنامه نظام پیشنهادها
به همت دبیرخانه نظام پیشنهادها مستقر در دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعمل ها کتاب سالنامه نظام پیشنهادها مشتمل بر بخشهای زیر منتشر گردید. بخش اول مروری بر کلیات نظام پیشنهادها بخش دوم معرفی کارگزاران نظام پیشنهادها بخش سوم گزارش عملکرد یکساله ( مهرماه 96 لغایت مهرماه 97) بخش چهارم آشنایی با همکاران فعال در حوزه پیشنهاددهی بخش پنجم نگاهی به برخی پیشنهادهای ارائه شده در نظام پیشنهادها ضمیمیه مدیریت مشارکتی در آینه احادیث و روایات
 
 
 
   
 
 

کلیه حقوق مادی و معنوی این نرم افزار طبق قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار متعلق به شرکت فن آوری راه آینده (فرانت) می باشد. © 1395