امروز سه شنبه 01 مهر 1399
 
 
 
1398/03/21  
انتخاب آقای محمد کاظمی برزی از دیوان محاسبات استان تهران به عنوان پیشنهاددهنده برگزیده
جناب آقای محمد کاظمی برزی حسابرس ارشد دیوان محاسبات استان تهران به عنوان پیشنهاددهنده برگزیده نظام پیشنهادهای دیوان محاسبات کشور در همایش اسفندماه 97 مدیران معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند. دلایل انتخاب ایشان عبارت بودند از: 1- تمرکز عمیق بر پیشنهاددهی در حوزه فنی و حسابرسی 2- دغدغه مندی جدی به مقوله پاسداری بیت المال 3- مستندسازی دقیق پیشنهادها 4- ورود موشکافانه در قوانین و مقررات و شناخت دقیق مقررات دستگاه های اجرائی تحت حسابرسی
 
 
 
   
 
 

کلیه حقوق مادی و معنوی این نرم افزار طبق قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار متعلق به شرکت فن آوری راه آینده (فرانت) می باشد. © 1395